Ποιες οι συστάσεις των επιστημόνων στην ΕΕ;

Μετάβαση σε βιώσιμες διατροφές με όσο το δυνατόν μικρότερη κατανάλωση κρέατος.

Ποιες οι συστάσεις των επιστημόνων προς την ΕΕ

Μετάβαση σε βιωσιμότερα τρόφιμα με όσο το δυνατόν μικρότερη κατανάλωση κρέατος

Η HellasVeg χαιρετίζει την νέα έκθεση SAPEA με τίτλο «Προς τη βιώσιμη κατανάλωση τροφίμων» αναφορικά με τις επιστημονικές συστάσεις για τους νομοθέτες.

Η επιστημονική κοινότητα στην πρόσφατη ανακοίνωσή τους, τονίζει ότι το σημερινό σύστημα τροφίμων πρέπει να αλλάξει! Οι δύο βασικοί παράγοντες που επισημαίνονται στην έκθεσή τους είναι η κρίσιμη επίδραση του τρέχοντος συστήματος στο περιβάλλον και στην κλιματική αλλαγή, και δεύτερον τον αντίκτυπό του στην ανθρώπινη υγεία με την εμφάνιση χρόνιων παθήσεων και παχυσαρκίας, όταν αυτό συνδέεται με τροφές φτωχές σε θρεπτικά συστατικά.

Συστάσεις για τη μετάβαση σε χορτοφαγικές διατροφές, πλούσιες σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια και σιτηρά βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων τόσο των ειδικών όσο και εκπροσώπων από διάφορους οργανισμούς και ιδρύματα. Ο περιορισμός της κατανάλωσης κρέατος και γαλακτοκομικών, ειδικά σε εύπορα περιβάλλοντα όπου η κατανάλωση είναι υψηλή, χαρακτηρίζεται από τους επιστήμονες ως κρίσιμη στρατηγική για τον μετριασμό των παραπάνω προβλημάτων. 

Εκφράζοντας λοιπόν την αναγκαιότητα αλλαγής του συστήματος τροφίμων, η έκθεση ζητά τη θέσπιση κινήτρων και αντικινήτρων, προτείνοντας σχέδιο δράσης και προσαρμογές που απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθεί η αλλαγή.

Τα βασικά σημεία τα οποία παρουσιάζει η επιστημονική κοινότητα ως μέρος της προσπάθειας για την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας σε όλες τις πολιτικές για τα τρόφιμα είναι τα εξής:

  • Χαμηλότερες τιμές για τα βιώσιμα και υγιεινά τρόφιμα: Φορολογικά μέτρα, φόροι αλληλένδετοι με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), ΦΠΑ και προσαρμογές του συστήματος επιδοτήσεων για συστήματα παραγωγής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, είναι ορισμένα παραδείγματα που θα μπορούσαν να συμβάλουν καθοριστικά στο να καταστούν φθηνότερα τα βιώσιμα και υγιεινά τρόφιμα.

  • Διαθεσιμότητα και προώθηση των βιώσιμων προϊόντων προς το καταναλωτικό κοινό. Τα υγιεινά και βιώσιμα προϊόντα χρειάζεται να βρίσκονται σε κυρίαρχα σημεία στο ράφι προκειμένου να έχει εύκολη πρόσβαση ο καταναλωτής. Στον αντίποδα, προωθητικές ενέργειες για ανθυγιεινά ή επιβαρυμένα για την υγεία προϊόντα με συχνή κατανάλωση θα πρέπει να περιοριστούν ή ακόμα και να απαγορευτούν.

  • Αλλαγή σύνθεσης τροφίμων. Μειώνοντας τα στοιχεία τα οποία επιβαρύνουν την ανθρώπινη υγεία όπως τα κορεσμένα λιπαρά, το αλάτι και η ζάχαρη, ενώ παράλληλα προσθέτοντας φυτικές εναλλακτικές, δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να επιλέξει αυτά τα προϊόντα. Μια τέτοια αλλαγή θα είχε μεγαλύτερη προοπτική αν ήταν υποχρεωτικού χαρακτήρα κι όχι προαιρετικού.

  • Σήμανση προϊόντων με καθορισμένα κριτήρια βιωσιμότητας. Η ύπαρξη προτύπων και οδηγιών με καθορισμένα κριτήρια τα οποία θα ελέγχουν την επίδραση του εκάστοτε προϊόντος στο περιβάλλον αλλά και στην υγεία είναι υψίστης σημασίας τόσο για τον καταναλωτή όσο και για τη βιομηχανία, δίνοντάς τους ένα σημαντικό κίνητρο για αλλαγή. Η αποτελεσματικότητα τέτοιων σημάτων καθορίζονται από την εμπιστοσύνη του καταναλωτή.

  • Κοινωνικό περιβάλλον και στρατηγικές προώθησης προσανατολισμένες σε περισσότερο υγιεινά τρόφιμα. Το κοινωνικό περιβάλλον όπως οι συνομήλικοι και τα κοινωνικά δίκτυα, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον τρόπο που καταναλώνουμε τα αγαθά. Ακόμα οι στρατηγικές προώθησης, όπως το μάρκετινγκ, μπορούν να βοηθήσουν στην διάδοση ενός υγιούς τρόπου διατροφής, περιορίζοντας ή αποκλείοντας διαφημίσεις που αφορούν ανθυγιεινά τρόφιμα ή μη βιώσιμα τρόφιμα.

Η έκθεση αυτή των επιστημόνων ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να υποστηριχθεί η στρατηγική «Farm to Fork» στο επόμενο διάστημα. Τα ευρήματα των ειδικών στην παρούσα έκθεση συζητήθηκαν και στην πρόσφατη διαδικτυακή συνάντηση που διοργανώθηκε από την EURACTIV και την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τα Τρόφιμα με βάση τα Φυτικά (EAPF) στις 20 Ιουνίου. Η εκδήλωση αυτή, με θέμα «Τροφή για σκέψη – Πώς να αναδιαμορφώσουμε τα συστήματα διατροφής μας για ένα βιώσιμο μέλλον», είχε ως στόχο να διερευνήσει τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη δημιουργία βιώσιμων συστημάτων τροφίμων και να συζητήσει τα απαραίτητα μέτρα για την επιτάχυνση της μετάβασης προς ένα δίκαιο, υγιεινό και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων. 

Μεταξύ άλλων εκπροσώπων οργανισμών και ιδρυμάτων που συμμετείχαν, η Jasmijn de Boo, Global CEO ProVeg International, Αντιπρόεδρος του EAPF και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της EVU, επέκρινε συγκεκριμένα την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και τις πολιτικές προώθησης για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης κρέατος, ενώ επισήμανε το ζήτημα των υψηλότερων φόρων στις εναλλακτικές λύσεις φυτικής προέλευσης. 

Αποτελεί όμως η βιωσιμότητα κεντρικό άξονα των πολιτικών που σχετίζονται με τα συστήματα τροφίμων;

Μία από τις νομοθετικές προτάσεις που σχετίζονται με τη γεωργία και τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων πρόκειται να υποβληθεί στο τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πρόταση μπορεί να αποτελέσει ένα από τα νομοθετικά στοιχεία που θα θέσει σε εφαρμογή τη στρατηγική «Farm to Fork». Η στρατηγική αυτή δεν είναι δεσμευτικού χαρακτήρα μέχρι σήμερα και με την επικείμενη πρόταση για τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει να αλλάξει τα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων, θέτοντάς την σε πρακτική ισχύ.

«Η νομοθεσία πρέπει να καταστήσει πιο απτούς τους στόχους βιωσιμότητας για τα τρόφιμα, ειδικά από την πλευρά των καταναλωτών», όπως αναφέρει ο κος Marco Springmann, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Αλλαγής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Ο ίδιος ζήτησε την εφαρμογή ποσοτικών στόχων, όπως την αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών ή την μείωση της κατανάλωσης κρέατος και γαλακτοκομικών. Αναφέρει ότι στρατηγική Farm to Fork είναι ένα σπουδαίο εργαλείο πολιτικής με το οποίο μπορεί να επιτευχθεί η οικολογική βιωσιμότητα, ωστόσο φαίνεται επί του παρόντος ότι τα βιώσιμα και υγιεινά διατροφικά πρότυπα παραμένουν μόνο ως ποιοτικοί στόχοι. Χωρίς όμως τέτοιες διατροφικές αλλαγές, προσθέτει, «είναι μικρή η προοπτική περιορισμού των επικίνδυνων επιπέδων κλιματικής αλλαγής».

Η εδραίωση της ουσίας της στρατηγικής «Farm to Fork» παρουσιάζεται και στο Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο της Πράσινης Συμφωνίας

Η δίκαιη φορολογία και η ανάγκη για περισσότερη χρηματοδότηση των προϊόντων φυτικής προέλευσης παρουσιάστηκε και στο Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Πράσινης Συμφωνίας 2023 που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, σε έρευνα του ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής Πολιτικής (IEEP) από περισσότερους από 600 ειδικούς σε θέματα βιωσιμότητας.

Η EVU απηχεί αυτό το συναίσθημα και υπογραμμίζει σε άρθρο της όχι μόνο την ανάγκη διάθεσης περισσότερης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για την προώθηση των φυτικών τροφίμων αλλά και την ανάγκη για μια δίκαιη φορολογική μεταρρύθμιση που θα δίνει κίνητρα για την κατανάλωση πιο βιώσιμων τροφίμων, ενώ ταυτόχρονα αποκλείει της επιδοτήσεις για επιβλαβή προϊόντα και παραγωγικές μεθόδους. Ακόμα, προτρέπει τους νομοθέτες, τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες να υιοθετήσουν τις συστάσεις που διατυπώνουν οι επιστήμονες, όπως σχολιάζει η διευθύντρια στρατηγικής της EVU κα Ronja Berthold.

Ο τρόπος με τον οποία παράγουμε, διανέμουμε και καταναλώνουνε τα τρόφιμά μας μέχρι σήμερα πρέπει να αλλάξει ριζικά και είναι υποχρέωση όλων μας. Μια τέτοια αλλαγή είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ενός δίκαιου και βιώσιμου συστήματος τροφίμων και απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας. Η σημασία μιας φυτικής διατροφής, της δίκαιης φορολογίας και της συνεργασίας μεταξύ όλων μας για ένα πιο υγιές και πιο πράσινο μέλλον, θα είναι υψίστης σημασίας καθώς πλησιάζουμε στο διάστημα στο οποίο θα κατατεθεί η πρόταση της ΕΕ για το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τα Αειφόρα Συστήματα Τροφίμων (FSFS).

Μαρία Χαμηλάκη

Agriculturist – Food Scientist MSc
Η
ellasVeg

Η ευθύνη για το περιεχόμενο των άρθρων στην περιοχή «Γνωρίζετε ότι» της ιστοσελίδας της HellasVeg ανήκει στον συντάκτη κάθε άρθρου – για τον σκοπό αυτό τα άρθρα δημοσιεύονται επωνύμως.  

Εγγραφείτε στο newsletter

Πρόσφατα άρθρα