Περιβάλλον

Η φυτική διατροφή είναι καλύτερη για τον πλανήτη

Περιβάλλον

Η φυτική διατροφή είναι καλύτερη για τον πλανήτη

Η διατροφή αποτελεί σημαντικό μέσο για την προστασία του περιβάλλοντος. Αρκεί να σκεφθούμε ότι, μια διατροφή πλούσια σε κρέας, απαιτεί την κατανάλωση τριπλασίων φυσικών πόρων, σε σχέση με μια διατροφή βασισμένη σε φυτικές τροφές.

Στις κτηνοτροφικές μονάδες, τα εκτρεφόμενα ζώα καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες τροφής. Για την παραγωγή ενός κιλού βοδινού, απαιτούνται 7 κιλά φυτικών καρπών, προκειμένου για την εκτροφή των αγελάδων μέχρι την σφαγή τους, ενώ για κάθε κιλό χοιρινού, απαιτούνται 4 κιλά φυτικών καρπών.

Υπολογίζεται ότι το 70% της αγροτικής γης σε ολόκληρο τον πλανήτη, χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της εκτροφής των ζώων, η οποία και ευθύνεται κατά 91% για την αποψίλωση των δασών του Αμαζονίου.

Αντίστοιχη επιβάρυνση προκαλεί η εκτροφή των ζώων και στην παγκόσμια κατανάλωση νερού. Η κτηνοτροφία χρησιμοποιεί περίπου το 70% του πόσιμου νερού. Για να παραχθεί 1 κιλό σιταριού απαιτούνται 1.000-2.000 λίτρα νερού, ενώ για την παραγωγή ενός κιλού βοδινού, χρειάζονται 13.000 έως και 100.000 λίτρα νερού. Επιπλέον, τα αντιβιοτικά και οι ορμόνες που χρησιμοποιούνται, καθώς και τα απόβλητα που παράγονται στις κτηνοτροφικές μονάδες, επιβαρύνουν το οικοσύστημα, μέσω της μόλυνσης των υδάτων.

Θα πρέπει να αναφερθεί, ότι η εκτεταμένη εκτροφή ζώων, οδηγεί στην εκπομπή μεγάλης ποσότητας ρύπων στην ατμόσφαιρα και συνιστά επιβάρυνση για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το 1/3 της παραγωγής του μεθανίου, που σχετίζεται με τον ανθρώπινο παράγοντα, παράγεται από τις αγελάδες και τα πρόβατα που εκτρέφονται σε κτηνοτροφικές μονάδες. Μια αγελάδα εκλύει 500 λίτρα μεθανίου ημερησίως. Οι μέθοδοι επεξεργασίας κτηνοτροφικών προϊόντων και η μεταφορά τους, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις, συμμετέχουν στην αύξηση εκπομπής ρύπων στην ατμόσφαιρα.

Όμως τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν και οι ωκεανοί. Αν νομίζατε ότι αυτοί κινδυνεύουν μόνο από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, τότε κάνετε λάθος. Επιστήμονες υπολογίζουν ότι με την εξαντλητική υπεραλίευση, την εντατικοποίηση των ιχθυοτροφείων και την μόλυνση, θα φτάσουμε στο 2048 με ωκεανούς χωρίς ψάρια!

Για το λόγο αυτό, επείγει να αλλάξουμε τις διατροφικές μας συνήθειες, και να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας, δηλαδή τη στεριά και τη θάλασσα.

Δείτε τις συνταγές μας ως εργαλείο για να βοηθήσετε και εσείς στην διακοπή της κλιματικής αλλαγής, όσο προλαβαίνουμε ακόμα.

Φυσικά εξίσου σημαντικό είναι να διαμορφώσουμε και τις υπόλοιπες μας συνήθειες μας αναλόγως – όπως πχ να σταματήσουμε την χρήση πλαστικών μιας χρήσης, να ανακυκλώνουμε ότι μπορούμε, να προωθούμε την επαναχρησιμοποίηση όσο περισσότερο γίνεται, και κυρίως να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αλλάζοντας το προφίλ της ενέργειας που καταναλώνουμε καθημερινά (ποδήλατο, περπάτημα, ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή αυτοκίνητα υδρογόνου, χρήση ΑΠΕ και άλλα).

Δες πως μπορείς να βοηθήσεις

Εγγραφείτε στο newsletter

Πρόσφατα άρθρα